1

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Aἱ τρεῖς Μείζονες Κοινότητες, ἤτοι τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν καί τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐξέδωσαν τήν κάτωθι Ἀνακοίνωσιν:

Following the situation development in the Holy Land, we the Heads of the Three Communities, custodians of the Basilica of the Holy Sepulchre and Resurrection, wish to inform that starting on Sunday 24th this most Holy Place will be accessible again to the faithful for visits and prayers.

For safety reasons and in order to avoid the risk of a new spread of the COVID-19 infection, at the beginning the number will be limited (to 50 persons) and the Basilica will be accessible only to those who have no fever or symptoms of infection and are wearing suitable face coverings.

It will also be necessary to keep a minimal distance of 2 meters between each person and to avoid any act of devotion that might include physical contact such as touching and kissing the stones, icons, vestments and the personnel in the Basilica; as well as abide always by the given instructions.

From this Holy Place, in this Easter time, we continue our prayers, asking for the end of this pandemic.

THEOPHILOS III – GREEK ORTHODOX PATRIARCH OF JERUSALEM
 
FRANCESCO PATTON- CUSTOS OF THE HOLY LAND
 
ABP. NOURHAN MANOUGIAN- ARMENIAN PATRIARCH OF JERUSALEM