1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Τήν Τρίτην,  24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη ἀποστολήν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰερωνύμου, τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Παρασκευᾶ Παπαμιχαήλ, Προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, τοῦ κ. Λουκᾶ Παναγιώτου, Διευθυντοῦ τοῦ Τηλεοπτικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ  Παραρτήματος ὁ «Λόγος» εἰς τόν Τηλεοπτικόν Σταθμόν ΡΙΚ  τῆς Κύπρου καί τοῦ ἱερέως π. Παναγιώτου Καϊμακλιώτου.

Ἡ ἀποστολή αὐτή ἦλθεν, προκειμένου νά προετοιμάσῃ τήν διαδικασίαν μεταφορᾶς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς «Βηθλεεμιτίσσης» εἰς τόν νεοανεγερθέντα καί μέλλοντα νά ἀνακαινισθῇ ναόν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Ἀρχαγγέλου Στροβόλου Λευκωσίας, εἰς τό πλαίσιον πανηγυρικῶν ἑορτασμῶν, αἱ ὁποῖαι θά λάβουν χώραν ἀπό 16ης ἕως 26ης Ἀπριλίου 2010.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Ἱερώνυμος ἔφερε μεθ’ ἑαυτοῦ καί παρέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον δωρεάν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου πέντε χιλιάδων Εὐρώ (5.000 €), ὡς συνδρομήν διά τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς τήν κώμην Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Ἐπίσης, εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς, ὁ Μακαριώτατος  ἔδωσε συνέντευξιν εἰς τόν Διευθυντήν τοῦ «Λόγου», κ. Λουκᾶν Παναγιώτου περί τῆς προσφορᾶς τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Εἰς τό τέλος τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς ἀναμνηστικά δῶρα, μετάλλια τῶν 1.500 ἐτῶν ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου καί εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ  ἐκ μαργαριταρορρίζης καί φιλντισένιους σταυρούς εἰς τούς ἱερεῖς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder