1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Ἰουλίου / 5ης Αὐγούστου 2022, ὁ νέος ἡγούμενος τῆς Γεθσημανῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἐτέλεσεν Ὄρθρον καί θείαν Λειτουργίαν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ προσελεύσει καί  προσευχῇ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί ἄλλων πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας