1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης /21ης  Μαΐου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου «Ἅγιος Γεώργιος» εἰς Ραμάλλαν.

Ἡ τελετή αὐτή ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως  τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐπί Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων κ. Ράμζη Χούρη, τῆς Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ κ. Χάννε Ἀμῆρε, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου Δυτικῆς Ὄχθης κ. Ὄδε Καουάς, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τῶν ἀποφοίτων τριάκοντα καί τριῶν (33) τόν ἀριθμόν, τῶν γονέων αὐτῶν καί ἄλλων.

Ἡ τελετή ἤρχισε διά τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ἐθνικοῦ Παλαιστινιακοῦ Ὕμνου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἑλλάδος, ὕμνου ἀφιερωμένου εἰς τήν προσφάτως δολοφονηθεῖσαν Παλαιστινία  ἐθνομάρτυρα Shireen Αbu Akleh, τοῦ καλωσορίσματος τοῦ Μακαριωτάτου, τῆς ἀναγνωσθείσης Περικοπῆς  ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου «ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου» καί περικοπῆς ἐκ τῆς πρός Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τῆς ἀναγνώσεως  ἐκ τοῦ Κορανίου, τοῦ ὕμνου τῆς Σχολῆς, τῆς παραδόσεως τῆς σκυτάλης παρά τῶν ἀποφοίτων τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους 2021 – 2022 εἰς τούς τελειοφοίτους τοῦ 2022 – 2023.

Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Τζελάλ Μουχάϊσον, ὑπογραμμίζων τό σημαντικόν ἐκπαιδευτικόν ἔργον τῆς Σχολῆς, ἀποδεικνυόμενον ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσαγομένων ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς εἰς τάς Πανεπιστημιακάς Σχολάς καί τήν ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἔργον τοῦτο.

Ἠκολούθησε τιμητική μνεία μαθητῶν ἀριστευσάντων μέ βαθμόν 98,50 /100, ἡ προσφώνησις τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τήν Ἀραβικήν καί εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν καί Παλαιστινιακά ἄσματα καί παραδοσιακοί Παλαιστινιακοί χοροί καί ἐψάλη ὁ ὕμνος τῶν Παλαιστινίων μαρτύρων Μαρτύρων ὑπό τῆς ἀποφοίτου τῆς Σχολῆς  του 2016 Ταμάρα  Ἀμποῦ Λέϊλε.

Τήν τελετήν ὡδήγησεν εἰς τό τέλος αὐτῆς ὁ λόγος τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά στόματος τοῦ π. Ἀΐσα Μοῦσλεχ, τονίζων ὅτι τό ἔτος τοῦτο, τό 18ον τῆς Σχολῆς εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τήν ἡρωΐδα Shireen Αbu Akleh  ὡς ἐξῆς:

“Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κ. Ιωακείμ, Επικεφαλής της Επιτροπής Σχολείων του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου

κ. Δρ Odeh Al-Qawas, Διευθύνων Σύμβουλε των Σχολείων του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου,

Αξιότιμε καθηγητά κ. Jalal Muhaisen, Διευθυντή του Σχολείου,

Αξιότιμες δασκάλες, δάσκαλοι και γονείς μαθητών,

Αξιότιμες κύριες και κύριοι,

Ειρήνη και αγάπη σε όλους σας,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά, καθώς βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας σε αυτή τη γιορτή, στην αποφοίτηση μιας ομάδας από τα παιδιά μας, που ολοκλήρωσαν ένα σημαντικό στάδιο της ζωής τους. Έτσι εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας στους γονείς  των μαθητών,  το Προσωπικό των καθηγητών, και στην Διοίκηση του Σχολείου για τον κόπο τους και για όσα έχουν προσφέρει, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές μας να φθάσουν στις υψηλότερες βαθμίδες και βαθμούς και να τους βοηθήσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα προς το μέλλον τους.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η εκπαίδευση είναι η βασική δομή από την οποία εξαρτάται η κοινωνία. Επομένως, πρέπει να την τηρήσουμε και να εργαστούμε για την ανάπτυξή της, συμβαδίζοντας πάντα με τις ταχείες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο, ώστε να μπορέσουν οι επομενες γενιές να ανταποκριθούν σε όλους τους τομείς της ζωής και να συμβαδίζουν με την ανεξαρτησία της πατρίδος, για να κτίσουν τη δική τους ζωή.

Η αναζήτηση της γνώσης είναι ο στόχος μας, για τον οποίο αγωνιζόμαστε. Επομένως, είναι καθήκον μας να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα που επιτρέπουν σε αυτόν που αναζητεί τη γνώση να συνεχίσει προς το καλύτερο, και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του ενώπιον της οικογένειάς του, της πατρίδας του και της κοινωνίας του.

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι,

Το εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε χώρα είναι το γερό θεμέλιο και ο πρώτος πυλώνας για να ολοκληρωθεί και να δυναμώσει το οικοδόμημα και να συνεχιστεί η ζωή. Η εκπαίδευση δημιουργεί τα χέρια που οικοδομούν, και εδώ πρεπει να πούμε έναν λόγο αληθείας για τις δασκάλες και τους δασκάλους μας, επειδή είναι εκείνοι που δημιουργούν και οικοδομούν τις γενιές, με τα χέρια τους σπέρνουν τους σπόρους της αγάπης και της ελπίδας, και με αυτούς συνεχίζεται η πορεία της ζωής.

Για την αξία της εκπαίδευσης ειπώθηκε: Η γεωργία ικανοποιεί την πείνα και η βιομηχανία παρέχει ανάγκες, αλλά η εκπαίδευση φυτεύει και αναπλάθει το έθνος και την πατρίδα.

Από την άποψη αυτή, δεν ξεχνάμε να στείλουμε έναν χαιρετισμό από καρδιάς στην τάξη των αποφοίτων που κραταει το λάβαρο αυτής της αποστολής. Επαινούμε τις προσπάθειές σας και ευλογούμε τους καρπούς των επιτευγμάτων σας.

Και πάνω από όλα πρέπει να να οικοδομείς ανθρώπους,  αυτό είναι το στοιχείο το οποίο χρειάζονται οι μαθητές μας σήμερα: Αν θέλεις να δημιουργείς πολιτισμό, πρέπει να δημιουργείς οικογένεια, ύστερα πρέπει να χορηγείς για την εκπαίδευση, και μετά να τηρείς  τα παραδείγματα προς μίμηση. Για να οικοδομήσεις την οικογένεια, πρέπει να φροντίσεις τον ρόλο της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών της, έτσι ώστε να κτίσεις τη μελλοντική γενιά, και για να φροντίσεις την εκπαίδευση, χρειάζεσαι τον δάσκαλο, να του δώσεις σημαντική αξία στην κοινωνία, ώστε να τον θέσεις ως ένα καλό παράδειγμα, για να τον ακολουθήσουν οι μαθητές του.

Δράττουμε την ευκαιρία, σε αυτή τη σημαντική μέρα για όλους μας, να επισημάνουμε την επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το Σχολείο τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία, γεγονός το οποίο έχει βοηθησει τους μαθητές μας να επιτύχουν τις καλύτερες σχολικές επιδόσεις  κατά τη διάρκεια του έτους,  παρά την πανδημία που σάρωσε όλο τον κόσμο και περιόρισε την πρόοδο σε πολλούς τομείς. Αλλά η Ανώτερη Διοίκηση των Σχολείων του Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον εξοχώτατο Dr. Odeh Al-Qawas, μπόρεσε να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της πανδημίας,  με τον διευθυντή του Σχολείου, κ. Jalal Muhaisen, και επίσης δεν ξεχνάμε τον πρωτοποριακό ρόλο που έπαιξε ο επικεφαλής της επιτροπής των Σχολείων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωακείμ, για τη χορηγία του και την ηθική και υλική του υποστήριξη προς τα Σχολεία του Πατριαρχείου.

Κύριες και κύριοι,     

Αυτό το πολιτιστικό ακαδημαϊκό οικοδόμημα της Ρωμιοσύνης, με τους δασκάλους και τη Διεύθυνσή του, έχει διαπλάσει πολίτες,  που κατέχουν διακεκριμένες και υψηλές θέσεις στην κοινωνία μας, για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι.

Τέλος, δεν μπορούμε παρά να προσευχηθούμε για τα τέκνα του Παλαιστινιακού λαού μας, ώστε οι ελπίδες τους για ειρήνη, ελευθερία και σταθερότητα να εκπληρωθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Ένας λαός, ο οποίος αγωνίζεται για μια άξια ζωή, ιδρύοντας το Παλαιστινιακό κράτος με επίκεντρο την Ιερουσαλήμ, υπό την σοφή ηγεσία της Αυτού Εξοχότητος του Μαχμούντ Αμπάς, Προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης. Είθε η ειρήνη και η αγάπη να επικρατήσουν σε όλους τους Αγίους Τόπους, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έτη πολλά”.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ λόγου ἐπεδόθη ἀνθοδέσμη εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ Ὁποῖος ἀπό σκηνῆς ἐπέδωσεν εἰς ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον καί τάς εὐχάς: «καλήν ἐπιτυχίαν, καλήν σταδιοδρομίαν, καλάς σπουδάς».

Εἰς τό τέλος ἐγένετο τιμητική μνεία καί ἐπίδοσις τιμητικῆς πλακέτας εἰς διακριθέντας εἰς ἐπιδόσεις ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου, ἀλλά κυρίως εἰς τούς γονεῖς τῆς ἡρωΐδος Shireen Αbu Akleh, δολοφονηθείσης καί λόγος ὑπέρ αὐτῆς ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Al Jazeera Φαϊζ Ἀμποῦ Σαμήρ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας