1

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰανουαρίου/ 12ην Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ σχολική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Διά τήν μνήμην τῶν τριῶν τούτων μεγάλων καί ἐγκρίτων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, προστατῶν μέν τῆς Παιδείας, «μεγίστων δέ φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος» καί οἰκουμενικῶν διδασκάλων, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος ὡς λειτουργοῦ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος καί Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν Μακαρίου καί Καλλίστου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστασίου, ψαλλόντων μαθητῶν τῆς Σχολῆς καί παρακολουθούντων τῶν καθηγητῶν, μοναζουσῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας διά τήν συμβολήν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τήν ἑλληνικήν παιδείαν ἐξεφώνησεν ὁ Σχολαρχεύων ἀπεσπασμένος καθηγητής Φυσικός τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαος Σουλιώτης, ὁ ὁποῖος καί μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/3QQpFyEAX7Y

httpv://youtu.be/ZbGVZ17mXZQ