1

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 17ης Φεβρουαρίου/2ας Μαρτίου 2014, ἐπί τῇ κατά τήν ἐπαύριον ἔναρξιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνεγνώσθη εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἡ συγχωρητική εὐχή ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου.

 Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς ἠκολούθησε ἡ ἐκζήτησις τῆς εὐχῆς τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ συγχωρητικός ἀσπασμός καί ἕκαστος ἐπορεύθη εἰς τό κελλίον αὐτοῦ ἐν σιωπῇ καί προσευχῇ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/EGLiBB4axY0