1

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 9ης/ 22ας Φεβρουαρίου 2015, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ συγχωρητική εὐχή εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἡ εὐχή αὐτή ἀνεγνώσθη εἰς τό τέλος τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, ὡς προετοιμασία καί συγχώρησις μεταξύ ἡμῶν ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μετά τήν συγχωρητικήν εὐχήν ἠκολούθησεν ἡ ἀνταλλαγή τοῦ ἀδελφικοῦ ἁσπασμοῦ καί τῆς συγγνώμης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.