1

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ YAD IZHAK BEN ZVI.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 13ης /26ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ συντονίστρια καθηγήτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἐπιτυχῶς ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τάς διαφόρους φάσεις, πτυχάς καί προοπτικάς αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό video, εὐλογίᾳ καί παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, προσκεκλημένην εἰς τήν πρώτην ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Tenth Annual New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Environs Conference, λαμβανούσης χώραν εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ εἰς τό Ἱδρυμα Yad Izhak Ben Ζvi. Ἡ παρουσίασις αὕτη μέ τίτλον ‘Sustainable Rehabilitation of the Holy Sepulcher. An Interdisciplinary Scientific Study and Monitoring, a Scientific intergrated Governance of the Project᾽, ἀναρτηθήσεται προσεχῶς εἰς βίντεο.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.