1

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 29ης Δεκεμβρίου 2022 / 11ης Ἰανουαρίου 2023, ἔλαβε χώραν ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, τῇ φιλαδέλφῳ φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ τοῦ προεξάρχοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσέων κ. Εὐσεβίου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐξεπροσώπησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μετά τοῦ Πρεσβυτέρου Ἱερέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ π. Συμεών καί τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει εὐχαριστίας πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον καί πρός ὅλας τάς Ἀρχάς τῆς νήσου Σάμου, αἱ ὁποῖαι συμπαρεστάθησαν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας καί εὔχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου πρῴην Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου ἐν χώρᾳ ζώντων. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας