1

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τό Σάββατον, 13ην /26ην  Σεπτεμβρίου 2015, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν τό ἔτος 326 μ.Χ., ἅμα τῇ ἀνοικοδομήσει τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ναοῦ, ἡ ὁποία ἤρχισε τό ἔτος 326μ.Χ. μέ ἐντολήν τοῦ αὐτοκράτορος ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί μέ τήν παρουσίαν καί τάς ἐνεργείας τῆς μητρός αὐτοῦ αὐτοκρατείρας Ἁγίας Ἑλένης καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου.

Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρεπιδημοῦντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος  κ. Βαρνάβα καί τῶν ἱερέων τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱερέων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν προσελθόντων διά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ Ρωσίας, Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Οὐκρανίας Κύπρου καί Μολδαυίας.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐδέχθη αὐτήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁμοῦ μετά τῆς συνοδείας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα καί τῶν ἱερέων αὐτοῦ καί τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Οἱ φίλοι τῶν Ἁγίων Τόπων» τῆς Κύπρου κ. Παναγιώτου Παντελῆ, ὁ ὁποῖος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς ἁγιογραφημένας εἰκόνας διά τήν συμπλήρωσιν τῶν εἰκόνων τοῦ εἰκονοστασίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πκέα.

Ἡ ἀκολουθία ἀναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/_Q-7l5igNHk