1

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

Ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει ὅτι, λόγῳ τῶν μέτρων προστασίας ἐκ τοῦ ἰοῦ covid-19, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου δέν θά δεχθῇ ἐπισκέψεις τήν ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου, Κυριακήν, 11ην / 24ην Ἰανουαρίου 2021.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας