1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ & ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Κατάρ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος ἀπέστειλεν εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου τήν κάτωθι ἐνημέρωσιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα εἰς Κατάρ:

«Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα εὐλαβείας καί κατανύξεως, τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων συμμετέσχε στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἕως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.  

 Ἡ συμμετοχή τῶν  Ὀρθοδόξων πιστῶν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τόσον ἐκ τῆς πρωτεύουσας Ντόχα, ὅσο καί ἀπό ἄλλες πόλεις τοῦ Ἐμιράτου ἦτο πολυπλυθέστερη τῶν παρελθόντων ἐτῶν.

Οἱ ἀκολουθίες τελέσθηκαν στήν Ἑλληνική, Ἀραβική, Σλαυονική, Σερβική, Ρουμανική καί Ἀγγλική γλώσσα γιά τήν πληρέστερη συμμετοχή τοῦ πολύγλωσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλτες ἀπέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο τούς ὕμνους καί οἱ χορῳδίες τά ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς  σέ διάφορες γλῶσσες».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.