1

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ.

Τό ἑπέρας τῆς Παρασκευῆς, 2ας /15ης Ἰανουαρίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Πατριαρχικήν -Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών σεμνή τελετή τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τόν Μακαριώτατον εἰς τήν τελετήν ταύτην συνώδευσεν ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος,  ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης π. Ἀντώνιος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, ὁ Ἀρχιτέκτων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Τόν Μακαριώτατον ἐκαλωσώρισεν ὁ Σχολάρχεύων καθηγητής κ. Σουλιώτης, καί ἐν ᾧ οἱ μαθηταί ἔψαλαν τό «Μορφήν ἀναλλοιώτως» καί «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου» , ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν, εὐχόμενος «αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος 2016» καί διένειμε τά τεμάχια αὐτῆς. Κατά τήν διανομήν τῆς πίττας οἱ μαθηταί ἔψαλαν τά Ἁγιοταφιτικά κάλανδα «Ἐμεῖς ἡ νέα γενεά», τά Πρωτοχρονιάτικα κάλανδα «Ἀρχιμηνιά καί Ἀρχιχρονιά» καί τό Πολυχρόνιον τοῦ Μακαριωτάτου.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς μαθητάς τό Νέον Ἔτος νά εἶναι πνευματικῶς καρποφόρον. Ὁ δέ Γενικός Πρόξενος συνηυχήθη εἰς τούς μαθητάς καλήν πρόοδον, τονίζων εἰς αὐτούς τήν σημασίαν τῆς φοιτήσεως αὐτῶν εἰς μίαν τοιαύτην Σχολήν, τροφόν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς τελετῆς τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας, ὁ Μακαριώτατος ἐπεθεώρησε τάς γιγνομένας ἐργασίας ἀνακαινίσεως τῆς ἰσογείου αἰθούσης τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία θά χρησιμοποιηθῇ ὡς Μελετητήριον. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος περιώδευσε εἰς τόν ἐξωτερικόν ὑπαίθριον χῶρον τῆς Σχολῆς, ἔνθα τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς καί τό γήπεδον τῶν ἀθλοπαιδιῶν τῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς και ἔδωσε τάς καταλλήλας ὁδηγίας διά τήν Ὀρθήν ἐκτέλεσιν τῶν γιγνομένων ἐργασιῶν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς διαφυλάξεως τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς προστασίας τῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Vio9xxWl3nE