1

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν 6.00 μ.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου, 14ης / 27ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Νέου Ἔτους 2018 διά τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα Ἱεροσολύμων εἰς τήν Λέσχην αὐτῆς, εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ, δωρηθεῖσαν αὐτῇ παρά τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Σκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου Εὐθυμίου.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος καί διά τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ, ἐν τῇ ὁποίᾳ ηὐχήθη ὑγιείαν, δύναμιν, πρόοδον καί ἐπιτυχίαν εἰς τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα Ἱεροσολύμων τῇ συμπαραστάσει τῆς Ἑλλάδος καί αὐτοῦ προσωπικῶς.

Τήν Βασιλόπιτταν ἔκοψεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εὐχόμενος αἴσιον, εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό Νέον Ἔτος, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ δι᾽ ἡμᾶς Ἐνσαρκωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ ἀνέκαθεν ὑπαρξάσῃ συμπαραστάσει τοῦ Πατριαρχείου καί διένειμεν αὐτήν εἰς τά μέλη τῆς Κοινότητος.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κ. Ἀναστάσιος Δαμιανός ηὐχάρίστησε τόν Μακαριώτατον καί τόν κ. Γενικόν διά τήν παρουσίαν αὐτῶν καί ηὐχήθη τό Νέον Ἔτος νά εἶναι ἔτος προόδου διά τήν Ἑλληνικήν Κοινότητα Παλαιᾶς καί Νέας Ἱερουσαλήμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]