1

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΦΡ ΓΙΑΣΙΦ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 14ην/27ην Ἰανουαρίου 2017, ἡ Κοινότης τοῦ Χωρίου τοῦ Κούφρ Γιασίφ τοῦ βορείου Ἰσραήλ, Ἱερεῖς καί Συμβούλιον π. Θεοδόσιος Μαχούλ καί ἄλλοι προύχοντες τῆς Κοινότητος ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους 2017.

Τήν ἀντιπροσωπείαν τῆς Κοινότητος ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, χαιρόμενος ἰδιαιτέρως ἐπί τῇ ἐπισκέψει αὐτῶν καί κατευθύνων τούτους ποιμαντικῶς.

Εἷς τῶν μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας ταύτης προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί, (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]