1

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ.

Τήν Κυριακήν, 14ην /27ην Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ἀμμάν της Ἰορδανίας ἡ ἡμέρα τῆς «Θρησκευτικῆς Ἁρμονίας», ἡ θεσπισθεῖσα τῇ εἰσηγήσει τῆς Βασιλικῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας καί λαβοῦσα ἰσχύν ἀποφάσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2010.

Τό γεγονός τοῦτο ἔχει καθιερωθῆ ὑπό τῆς Βασιλικῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας  τῆς Ἰορδανίας  ὡς θεσμός συναντήσεως θρησκευτικῶν παραγόντων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἱερωμένων καί λαϊκῶν, προκειμένου εἰς τό πλαίσιον αὐτοῦ νά πολεμῶνται τά φαινόμενα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, θρησκευτικῆς ἐξάψεως, βίας καί τρομοκρατίας καί οὕτω νά καλλιεργῶνται δυνατότητες θρησκευτικῆς συνυπάρξεως εἰς ἀτμόσφαιραν μετριοπαθείας, εἰρήνης, ὁμονοίας καί ἁρμονίας.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, κατά τό ἔτος τοῦτο λαβοῦσαν χώραν εἰς τό ἐν Ἀμμάν Royal Hashemit eCourt, παρέστη αὐτοπροσώπως ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας H.M.King Abdullah II, ὁ πρίγκηπας Ghazi καί ὡμίλησεν ὁ σεΐχης Ali Gomaa τῆς Αἰγύπτου, ὁ ἐν Ἱεροσολύμοις Λουθηρανός Ἐπίσκοπος Munib Yunan καί ἡ πριγκίπισσα Areej Ghazi.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντεπροσώπευσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων  κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν μετά τόν σεΐχην τῆς Αἰγύπτου Ali Gumaa διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/04/27/6600

Μετά τάς ὡς ἄνω προσφωνήσεις ἀπενεμήθη ὑπό  τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως, διά τήν δραστηριότητα αὐτῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τό βραβεῖον King Abdullah II Ibn Al Hussein Prize for the World Interfaith Harmony Week εἰς τούς:

United Nation Interfaith Harmony Partners Zamboanga πρῶτον βραβεῖον, εἰς τόν κ. Saeed Khan Falahi, δεύτερον βραβεῖον, εἰς τόν Gamal Farghaly Sultan Secondary School for Boys, Assiut, Egypt, εἰς τούς Faiths Together Uganda, Mr. Michael Boyondo and Mrs. Irene Bulindi.

Ἐπιτροπή Κριτῶν ἀπονομῆς τῶν βραβείων τούτων ἦτο ἡ πριγκίπισσα Areej Ghazi, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ὁ σεΐχης dr. Ali Gomaa ὁἘπίσκοπος Munib Younan, ὁ father π.  Nabil Haddad, ὁδόκτωρ Minwer Al Mheid καί ὁ Mr. Aftab Ahmed.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.