1

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΜΠΟΥ ΣΝΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην  21ην Μαρτίου/3ην Ἀπριλίου 2014, 100 μέλη τῆς Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμποῦ Σνάν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης τοῦ βορείου Ἰσραήλ ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, εὐχαριστοῦντες Αὐτόν διά τήν εἰς τήν Κοινότητα καί τήν ἐνορίαν αὐτῶν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ καί διά τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος τήν Τετάρτην 13ην /26ην Μαρτίου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/O4AroUGPWl0