1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Τήν Κυριακήν, 24ην Ἀπριλίου /7ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη μεθεορτίως κατά μίαν ἡμέραν ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ Ναόν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα, τόν κείμενον εἰς τό μεταίχμιον Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τήν περιοχήν, ἡ ὁποία ἄχρι τοῦ 1967 ἦτο διάβασις συνόρων μεταξύ Ἰορδανίας καί Ἰσραήλ, ὡς γνωστή μέ τό ὄνομα  “Mandel Baum”

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἁγίας Μονῆς ταύτης Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου καί τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Ἱερομονάχου Ἰωάννου, τοῦ Ἁγοταφίτου Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ διακόνου Ἀγαπίου, ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί τῶν Ρουμανίδων μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ταύτης, προσευχομένου τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Πρεσβείας τῆς Ρουμανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Traian Plescan μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί Ρουμανίδων Ὀρθοδόξων μοναζουσῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας καί Ἑλλήνων καί ἐντοπίων κατοίκων τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Κοινωνικόν ἔχοντα οὕτως ἀγγλιστί, ἴδε:

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀντιπροσωπείας Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος ἐπεδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιότατον κανδήλιον , ἵνα εἰς αὐτό μεταδίδῃ τό Ἅγιον Φῶς ἐκ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἠκολούθησε δέ πλουσία ἑόρτιος τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/9LGGTIIKhGo

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]