1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ.

Τήν πρωΐαν τῆς 23ης Ἀπριλίου / 6ης Μαΐου 2016, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, συμπίπτουσαν μέ τήν ἡμέραν μνήμης τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου, ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ Ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς ταύτης Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, , τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου π. Μάρκου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῶν Ρουμανίδων μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῆς Γεροντίσσης Μαριάμ Σκορδᾶ, παρουσίᾳ τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς Ἰσραήλ κας Andreea Păstârnac καί μετεχόντων ἐκ κατανυκτικῇ εὐλαβεῖ προσευχῇ πλήθους Ρουμάνων προσκυνητῶν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἔχοντα οὕτως ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2016/05/06/23435

Εἰς τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος προσφωνῶν καί πάλιν συντόμως ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Θεόφιλον Εὐαγγέλιον εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν κεκαλυμμένον μέ ἐπάργυρον κάλυμμα μέ παραστάσεις ἐκ σμάλτου καί εἰς τήν Πρέσβειραν εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ δέ Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος παρέθεσε δεξίωσιν καί ἐν συνεχείᾳ τράπεζαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ἄλλους.

 κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/vPToU1xMo_4

httpv://youtu.be/kBt9fvw7p04

httpv://youtu.be/PGGgc9Bqg2Q