1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Α’ Ες τόν ερόν Ναόν γίου Γεωργίου Νοσοκομείου.

Τήν πρωΐαν τῆς 23ης Ἀπριλίου / 6ης Μαΐου 2016, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τήν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου νοτιοδυτικῶς, Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐπονομαζομένου «τοῦ Νοσοκομείου», ἐπειδή ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Χρύσανθος εἶχεν ἱδρύσει νοσοκομεῖον εἰς αὐτήν τήν Μονήν, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ εἰς μέν τόν Ἑσπερινόν τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Βαρθολομαίου καί π. Ἀλεξίου,  εἰς δέ τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Σωφρονίου, ψάλλοντος τοῦ καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί δοκίμου μοναχοῦ Γεωργίου Παπανικολάου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ ἡγουμένη μοναχή Πανσέμνη ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον καί πάντας τούς προσκυνητάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Β Ες τήν εράν Μονήν γίου Γεωργίου Μπετζαλλ.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ εἰς τήν  ὁμώνυμον μουσουλμανικήν κώμην μεταξύ Βηθλεέμ καί Ἱεροσαλήμ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου ὡς προεξάρχοντος καί τοῦ διακόνου π. Ἀναστασίου, ψαλλόντων τῶν μελῶν τῆς χορῳδίας Βηθλεέμ, καί μετεχόντων πολλῶν ἐντοπίων πιστῶν ἐκ Βηθλεέμ, Μπετσαχούρ καί Μπετζάλλας. Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί πολλούς ἄλλους ἐδεξιώθη μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνανίας.

 κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/qc1M3nSfBXo

httpv://youtu.be/LlWubRsOcrI