1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 18ην / 31ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἱστορικήν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ Τόρ ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Σιών τῆς νοτίου νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ ἅγιος Μόδεστος ἐπατριάχευσε κατά τούς χρόνους τούς ἀκολουθήσαντας τήν Περσικήν καταστροφήν τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 614 μ.Χ., διαδεχθείς τόν Πατριάρχην Ζαχαρίαν καί διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀνεδείχθη ἄγγελος παρηγορίας διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς ἠθικῶς, πνευματικῶς καί ὑλικῶς, ἐμψυχώνων ψυχάς συντετριμμένας καί ἀνακαινίζων ἐκ τῶν ἐρειπίων κατεστραμμένους Ἱερούς Ναούς καί κατεστραμμένας Ἱεράς Μονάς.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων καί προσευχομένων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος διά προσκύνησιν καί ἔλαβε τό κέρασμα ὑπό τοῦ καλῶς ἐπιμελουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μοναχοῦ Ἀντιόχου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

httpv://youtu.be/c-Ghlfh0IRs

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]