1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΤΟΧΑΝ ΤΟΥ QATAR.

Μέ ἰδιαίτέραν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθηκε ἡ πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ ὁποῖοι ἦλθον διά νά τιμήσουν τήν ἑορτήν καί νά συλλειτουργήσουν εἰς τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Δημητρίου. Διά ποιμαντικούς λόγους ἡ ἑορτή μετετέθη εἰς ἡμέραν Παρασκευήν.

Τήν Πέμπτην, 12 Ὀκτωβρίου 2017, ἐψάλη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, μετ’ Ἀρτοκλασίας. Τούς ὕμνους ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος ἑλληνιστί καί ρωσσιστί καί ἡ χορῳδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀραβιστί.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα προεόρτιος τράπεζα, εἰς τήν ὁποῖαν παρεκάθησαν οἱ κληρικοί καί μέλη τοῦ ποιμνίου.  

Τήν Παρασκευήν, 13ην Ὀκτωβρίου 2017, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποίαν ἔλαβε χώραν ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ  διακόνου Δημητρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου καί τοῦ διακόνου π. Δημητρίου μέ τήν συμμετοχήν πλήθους πιστῶν.

Tήν ἑορτήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Ὀρφανίδης, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Ζαχαρίογλου, ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάννης Ζελομοσίδης καί ὁ Στρατιωτικός Ἀκόλουθος κ. Παναγιώτης Κρίκης.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν, ἔγινε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί ἀκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων.

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]