1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017)

Τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου  τοῦ Θεσσαλονικέως εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον εἰς τό ἄνω δυτικόν τμῆμα τοῦ κτιρίου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, πλησίον τῆς Σχολῆς τῆς φερούσης τό ὄνομα αὐτῆς ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τούτου.

            Ὁ ἅγιος Δημήτριος, ζῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐνθαρρύνας τόν Νέστορα, ἵνα νικήσῃ τόν ἀσεβῆ Λυαῖον ἐν τῷ σταδίῳ, ἐμαρτύρησε ὑπέρ Χριστοῦ ἐπί Διοκληριανοῦ καί Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων  καί ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀναβλύζει μῦρον, θεραπεῦον ποικίλας νόσους καί ἀσθενείας διό καί Μυροβλήτης ἐπονομάζεται.

            Πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἐν τῷ ὡς ἄνω εἰρημένῳ παρεκκλησίῳ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακέιμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος.

            Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

            Μετά τήν λῆξιν τῆς θείας Λειτουργίας οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐπαρουσίασαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐν αὐτῇ, τήν ὁποίαν παρηκολούθησεν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

httpv://youtu.be/tA_6TT7ayTY