1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 7ην/21ην Ἰανουαρίου  2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Λέγουσα «Σύναξιν» ἡ Ἐκκλησία ἐννοεῖ τήν σύναξιν, ἤτοι συγκέντρωσιν τῶν μελῶν αὐτῆς, διά νά τιμήσουν τόν Ἁγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, λόγῳ τοῦ εἰδικοῦ διακονικοῦ αὐτοῦ ἔργου εἰς τήν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν πλησιόχωρον δυτικῶς τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ εἰς τό σημεῖον αὐτοῦ, ἔνθα ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος καί ἀναπαλαιωθεῖσαν πλήρως καί εὐπρεπῶς, ὡς ἁρμόζει αὐτῇ ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου μετά τάς ζημίας, τάς ὁποίας ὑπέστη ἐκ τοῦ  πολέμου τῶν ἕξ ἡμερῶν τοῦ 1967.

Τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πολλῶν πιστῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ὀνουφρίου (ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους) καί π. Μελετίου (ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰωακείμ καί Ἄννης), Ἱερέων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καί Ρουμανίας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π.  Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Σταύρου,  ψάλλοντος  τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου, συμπροσευχομένου τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου καί πολλῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος παρέθεσε κέρασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας