1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 26ην Δεκεμβρίου 2017/ 8ην Ἰανουαρίου 2018, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἑώρτασε τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν αὐτῆς τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ ἰδιαιτέρως τήν Θεοτόκον ὡς ὑπουργήσασαν κατ’ ἐξοχήν  εἰς τό μυστήριον τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων.

Τῆς πανηγυρικῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας ὡς χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν, προσελθόντων διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς θείας Λειτουργίας,  ὁ Μακαριώτατος φέρων τόν μανδύαν καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς προπορευόμενοι, φέροντες τά διάσημα αὐτῶν, ἀνῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τῶν ψαλτῶν  βοηθῶν αὐτοῦ ψαλλόντων «Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν…».

Ἐνταῦθα ἠκολούθησεν ὁ ἑόρτιος Χριστουγεννιάτικος ἀδελφικός ἀσπασμός τῶν Ἀρχιερέων μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Ἱερέων καί τῶν Προσκυνητῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]