1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 26ην Δεκεμβρίου 2019 / 8ην Ἰανουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι τῆς συγκεντρώσεως ἡμῶν εἰς Σύναξιν, ἵνα τιμήσωμεν τήν Θεοτόκον ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν ὑπουργήσασαν ἐκ τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν Ἐνανθρώπησιν καί κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τούτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐὐσεβίου δεξιά καί τοῦ Τυπικάρη Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου ἀριστερά καί παρακολουθούντων ἐν εὐσεβείᾳ καί κατανύξει μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Τῆς Πατριαρχικῆς θείας Λειτουργίας ἀπολυθείσης, ἡ Α.Θ.Μ., ἡ Ἀδελφότης καί πᾶν τό ἐκκλησίασμα ἀνῆλθεν ἐν ψαλμῳδία εἰς  τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα, ἔλαβε χώραν ὁ ἑόρτιος χαιρετισμός, καί ἡ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τούς συνελθόντας προσκυνητάς.

Ἡ ἑορτή αὕτη τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη καί εἰς τήν πλησιόχωρον πόλιν τῆς Μπετζάλλας διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί μετεχόντων τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς πόλεως. Τούς πάντας μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας