1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Τήν Πέμπτην, 16ην /29ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Πέτρου, ἤτοι τῆς δι’ ἁλυσίδων φυλακίσεως αὐτοῦ.

Τό γεγονός τῆς φυλακίσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ὑπό Ἡρώδου τοῦ Ἀγρίππα ἐπί τῷ σκοπῷ νά θανατώσῃ τοῦτον, ἵνα εὐαρεστήσῃ τούς Ἰουδαίους καί τῆς δι΄ ἀγγέλου θαυματουργικῆς ἀποφυλακίσεως αὐτοῦ ἀναφέρει τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, (Πράξ. κ. 12) καί πιστεύεται ὅτι συνέβη εἰς φυλακάς, αἱ ὁποῖαι ηὑρίσκοντο εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱεράς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, κρυφοῦ μαθητοῦ καί κηδευτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἤ ἀλλέως «τῆς Φακῆς», ὡς ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς διανομῆς φακῶν πρός χόρτασιν πεινώντων ἐν καιρῷ λιμοῦ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ὑπό τῆς ἁγίας Ἑλένης.

Εἰς τό ἐν τῆ Μονῇ ταύτῃ παρεκκλήσιον πρός τιμήν τῆς ἁλύσεως –φυλακίσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀρτοκλασίας ἀφ’ ἑσπέρας ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος καί τῆς θ. Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αὐτῷ ἱερέων καί ἱεροδιακόνων, ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ καί ἐκκλησιαζομένων τῶν μελῶν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Χριστιανικῆς Κοινότητος καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθε μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν.

Τόν Μακαριώτατοςν, τόν Σεβασμιώτατον, τό ἱερατεῖον καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἱερομόναχος π. Μακάριος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Yu5c6L9MR_Q