1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 1ην/14ην Ἰανουαρίου 2022 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη δι’ ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσες διά τοῦ Ὄρθρου ἀρχικῶς  εἰς τό Καθολικόν καί διά θείας Λειτουργίας ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Τῆς Λειτουργίας ταύτης καί τῆς πανηγύρεως ἐν «μικρᾷ παρρησίᾳ» προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων ψαλλόντων τῶν Ἱερομονάχου π. Συμεών καί  Βασιλείου Γκοτσοπούλου βοηθοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, ἐν συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν, καί λαϊκῶν Ἱεροσολυμιτῶν, οὐχί δέ εἰσέτι προσκυνητῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα, βασταζομένου διά προσκύνησιν τοῦ λειψάνου τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, φυλασσομένης καθ’ ὅλον τό ἔτος εἰς τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Ἀπολύσεως γενομένης ἐκόπη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἡ Βασιλόπιττα εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ἐπιφωσκούσης τῆς πρωΐας, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος προσελθών ἔκοψε τήν Βασιλόπιτταν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου διά τούς Πατέρας εἰς τό Ἐπιτροπικόν.

Πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Βασιλείου ἐτελέσθη τήν πρωΐαν θεία Λειτουργία καί εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Γέροντος Καμαράσῃ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας