1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 9ην / 22αν Ἀπριλίου 2018, εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων, προσκείμενον εἰς τόν καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, συνδέον τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως προεξῆρξεν ἐν χοροστασίᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ὑπό τόν κ. Κωνσταντῖνον Σπυρόπουλον, ἐν συμμετοχῇ τοῦ ἐκκλησιάσματος τῆς ἐνορίας ταύτης τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, αἵτινες ἤλειψαν τόν Κύριον μύροις  καί ἐθεάσαντο Αὐτόν Ἀναστάντα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις ὑπό τοῦ Συλλόγου «Μυροφόροι Γυναῖκες» εἰς τό πολιτιστικόν κέντρον «Οὐτζοῦντ».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]