1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος Θέκλης, μαθητρίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου, εἰς τό ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό μαρτυρούμενον ὑπό τοῦ 16ου αἰῶνος.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο προεξῆρξε χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας μετ’ Ἀρτοκλασίας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ψάλλοντος βυζαντινῷ τῷ ὕφει τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Πατέρες ἔλαβον τό κόλλυβον, τόν οἶνον καί τό παξιμάδιον εἰς τήν αὐλήν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου πρό τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μετά δέ τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον τό κόλλυβον καί τόν ἀφέψημα εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς Πατέρας καλήν ἑορτήν καί καλήν δύναμιν εἰς τήν διακονίαν αὐτῶν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.