1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου/ 8ην Αὐγούστου 2015, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Βασιλείου τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων, εἰς τήν ὁποίαν φυλάσσεται ἡ  Ἱερά Εἰκών τῆς ἁγίας,  προξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τῇ ἐπιστασίᾳ τῆς ὁσιολογιωτάτης μοναχῆς Θέκλης, ψαλλουσῶν μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί συμμετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἱεροσολύμων.

Τόσον εἰς τόν Ἑσπερινόν καί εἰς τήν Ἀρτοκλασίαν ὅσον καί εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἰδιαιτέρως δέ ἐμνημονεύθη ὁ  ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Κελαδίων, προσφάτως ἀσθενήσας, ὑπέρ ἀναρρώσεως αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/CTKN3tD_2G8