1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Δεκεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας  εἰς τό ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρεκκλήσιον αὐτῆς διά θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ ἡγουμένου καί ἀνακαινιστοῦ τοῦ ἡγουμενείου τῆς Μονῆς  Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας