1

Η ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Τήν Κυριακήν, 21ην Ἰουνίου/4ην Ἰουλίου 2021, συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἀρξαμένην ἀπό τινων δεκαετιῶν καί συμφώνως πρός Ἀκολουθίαν συνταχθεῖσαν ὑπό τοῦ  ὑμνογράφου μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη πάντων τῶν  ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ὁσίων, Ὁμολογητῶν, εὐαρεστησάντων τόν Θεόν.

Ἡ μνήμη αὐτή ἑωρτάσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μεθ’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἐν προσευχητικῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας