1

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τὸ Σάββατο, 17 Ἰανουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δέχθηκε στὸ Πατριαρχεῖο τὴ νεοεκλεγεῖσα Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ ὅλων τῶν Συμβουλίων τῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ.   Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Ράη Ζαρζούρα, ζήτησε ἀπὸ τὸ Μακαριώτατο τὴ συνδρομὴ τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναβάθμιση τοῦ κλήρου, τῆς ἐκπαίδευσης, τῶν κατηχητικῶν σχολείων,  ὅπως ἐπίσης καὶ τὴ λειτουργία τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου καὶ εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὰ ἤδη ἀναληφθέντα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο στὴ διάρκεια ἑνὸς μόνου ἔτους ἔργα: ἱδρύσεως σχολείου, ἄρσεως τῶν παρεξηγήσεων ὅσον ἀφορᾶ τὸ κτῆμα Κάσερ – Ἲλ – Μουτρᾶν στὴ Ναζαρὲτ καὶ παρεκάλεσε  γιὰ  τὴ συνέχιση τῶν ἔργων τούτων στὸ πλαίσιο τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ Πατριαρχείου καὶ ποιμνίου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπὸ τὴν πλευρὰ Τοῦ συνεχάρη τοὺς ἐκπροσώπους γιὰ τὴν ἐκλογή τους, ἰδιαιτέρως δὲ γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. Ράη Ζαρζούρα ὡς προέδρου τοῦ Συμβουλίου, ἀνθρώπου δικαστοῦ μὲ πείρα καὶ σοφία, εὐχήθηκε καρποφόρο τὸ Νέο Ἔτος  καὶ δήλωσε  ὅτι πιστεύει στὴν ἱερότητα τοῦ λόγου καὶ τοῦ διαλόγου ὡς μέσου ἐπίλυσης  τῶν ὑπαρχόντων προβλημάτων. Ἐπιπλέον  ὑπογράμμισε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο ὡς ὁ ἀρχαιότερος ἐκκλησιαστικὸς θεσμὸς τῆς Ἁγίας Γῆς τυγχάνει τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ ἡ ἐγγύηση τῆς ὑπάρξεώς τους σ’αὐτήν.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος πρότεινε τὸ διορισμὸ τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκτελεστικῆς,  μὲ σκοπὸ νὰ ὑπάρξει  στὸ μέλλον δυνατότητα περισσοτέρων συναντήσεων καὶ συζητήσεων καὶ ἐνημέρωσε τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὶς ἐνέργειες ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο στὴν Ἰορδανία γιὰ ὅσον ἀφορᾶ τὴ λειτουργία τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας