1

Η Α’ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς  Τετάρτης τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος μετά τῶν Ὡρῶν καί ἡ  θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Ἁγιοταφιτῶν μοναχῶν, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου, τοῦ Τυπικάρη Ἀρχιμανδρίτου Ἀλεξίου, τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν, ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐτελέσθη ὡσαύτως  ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, Καθαρᾶς Τετάρτης καί ὥραν 8.00π.μ.  ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τῶν Ἱερέων ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Πατρικίου, ψαλλόντων τῶν Ναϊτῶν Πατέρων, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας