1

Η Α.Θ.Μ. ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΝ ΤΗΣ ΧΟΡῼΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 21ης Δεκεμβρίου 2014 / 3ης Ἰανουαρίου 2015, ἐδόθη συναυλία ὑπό τήν προστασίαν τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούδ Ἀμπάς- Ἀμποῦ Μάζεν καί τήν εὐλογίαν καί παρουσίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τό μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος καί παρά τάς λίμνας τοῦ βασιλέως Σολομῶντος Συνεδριακόν Κέντρον / Convention Palace τῆς ἑταιρείας CCΙ τοῦ μακαριστοῦ Ρωμαιορθοδόξου Σαΐδ Χούρη ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ «Βασιλέως Χριστοῦ», λειτουργούσης ὑπό τήν ποιμαντικήν καθοδήγησιν τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τήν Διεύθυνσιν τοῦ θεολόγου τῆς Κοινότητος τῆς Βηθλεέμ καθηγητοῦ κ. Τζαντάλλα Μάσρη.

Εἰς τήν Χριστιανικήν ταύτην Συναυλίαν παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἤτοι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου τοῦ Παραδραγουμάνου ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τοῦ ἡγουμένου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ποιμένων ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου εἰς Ραφίδια π. Λεοντίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, Ἀραβοφώνων ἱερέων τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου, ὡς τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου Ἀμποῦ Μάζεν κ. Χσέν Ἄραζ, ὁ Διευθυντής τοῦ Διβανίου, ὁ Ὑπουργός κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, ἡ Ὑπουργός Τουρισμού κ. Ρούλα Μάγια, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, οἱ Δήμαρχοι τῶν πλησιοχώρων κωμῶν Βηθλεέμ, Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων, ὁ Διευθυντής τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου κ. Τζώρτζ Μπασούς, Ἐπίτροποι τοῦ ποιμνίου ἡμῶν καί ἁπλός λαός αὐτοῦ ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν, τῆς Βηθλεέμ πρωτίστως, ἧς καί ἡ χορῳδία, τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τῆς Μπετζάλλας, τῆς Νεαπόλεως καί Σαμαρείας, ἀλλά ἐκ Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ, ὡς τῆς Ρέμλης διά τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος.

Ἡ Συναυλία ἤρχισε διά τῆς ψαλμῳδίας τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί τοῦ Ἀπολυτικίου τῆς Γεννήσεως «Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» καί συμπεριέλαβε προσφωνήσεις, ἐν πρώτοις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀκολούθως τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου Μαχμούδ Ἀμπάς -Ἀμποῦ Μάζεν κ. Χσέν Ἀράζ, καλωσορίζοντος τόν Μακαριώτατον καί ὅλους τούς διοργανωτάς τῆς συγκινητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία ἑορτάζεται ὑφ ὅλου τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ καί ἀναφερομένου εἰς τήν βοήθειαν τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου μακαριστοῦ Σαΐδ Χούρη᾿

Μετά τάς προσφωνήσεις ἡ χορῳδία ἐξετέλεσε ᾄσματα καλάντων Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιᾶς ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς:
1. «Ἡμεῖς ἡ νέα γενεά τοῦ Παναγίου Τάφου», ἐξ Ἱεροσολύμων.
2. «Χριστούγεννα Πρωτούγεννα», ἐκ Πελοποννήσου.
3. «Χριστός Γεννιέται, χαρά στον κόσμο», ἐκ Θράκης.
4. «Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες», ἐκ Κρήτης.
5. «Ἄναρχος Θεός», Βυζαντινόν.
6. «Χριστός γεννιέται», Κερασοῦντος Πόντου.
7. Παραδοσιακόν Βηθλεέμ,
8. «Παναγία Βηθλεεμίτισσα,
9. «Σάν τά μάρμαρα τῆς Πόλης»,
10. «Ἀπ’ ὅλα τ’ ἄστρα τ’οὐρανοῦ», τοῦ ἁγίου Βασιλείου.

Πέραν τῶν ὡς ἄνω ἐψάλησαν καί ὕμνοι ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων καί ἀποσπάσματα ἐκ λόγων Πατέρων τῆς ᾽Εκκλησίας.
Ἡ συναυλία περιέλαβε ἐπίσης Παλαιστινιακούς χορούς καί ᾂσματα διά τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριον ὑπό τῆς προσκληθείσης χορῳδίας “Μπαγιάτ” καί τοῦ χορευτικοῦ Συλλόγου Diar τῆς κώμης Μάλια τοῦ Βορείου Ἰσραήλ καί μνείαν τῆς ζωῆς καί τῆς δραστηριότητος τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου μακαριστοῦ Σαΐδ Χούρη ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ κ. Τζώρτζ Μπασούς.
Πρός τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἀπενεμήθησαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τιμητικαί διακρίσεις εἰς τούς ἰδιαιτέρως στηρίζοντας τήν Κοινότηττα τοῦ Πατριαρχείου, ἤτοι τόν κ. Χσέν Ἀράζ, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Θεοφύλακτον καί τόν κ. Τζώρτζ Μπασούς.
Μετά τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ κ. Μπασούς παρέθεσε δεῖπνον εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Σαΐδ Χούρη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/cy55tzaUd58