1

Η Α.Θ.Μ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

Τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, 4ην Αὐγούστου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου  Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Γεθσημανῇ ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας καί ἱσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, μαθητρίας τοῦ Κυρίου τῆς Μυροφόρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τῆς καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μοναχῆς Ἐλισάβετ, τῆς συνοδείας αὐτῆς, τοῦ εὐλαβοῦς ρωσοφώνου λαοῦ καί ἐκαλωσωρίσθη ὑπό τοῦ ἱερουργοῦντος Μητροπολίτου Βερολίνου κ. Μάρκου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀντιπροσφωνῶν, ηὐλόγησε τόν ἐκκλησιαζόμενον πιστόν λαόν καί ὑπεγράμμισε τό γεγονός τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν εἰς τό ἕνα Σῶμα τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὡς ἔζησε τοῦτο προσφάτως καί κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας διά τήν συμμετοχήν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 1025ης ἐπετείου ἀπό τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώσων διά τοῦ βαπτίσματος αὐτῶν καί τῶν Ἁγίων ἰσαποστόλων ἡγεμόνος Βλαδιμήρου καί βασιλίσσης Ἁγίας Ὄλγας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.