1

Η Α.Θ.Μ. ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Δεκεμβρίου/ 4ης Ἰανουαρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπο τοῦ Προέδρου τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, ἦλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ προσκειμένου τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ Ἀραβοφώνου σχολείου τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐνταῦθα εἰς τελετήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σχολείου κ. Σαμήρ Ζανανήρη καί τῶν καθηγητῶν συνεργατῶν αὐτοῦ διένειμε Χριστουγεννιάτικα δῶρα εἰς ἑκατόν καί πλέον νήπια τοῦ Νηπιαγωγείου καί εἰς τούς μαθητάς τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ ἐν λόγῳ σχολείου καί εὐλογῶν ηὐχήθη τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς μέ ὑγιείαν, εἰρήνην καί ἀγαλλίασιν καί τόν Νέον Ἔτος μέ πρόοδον μαθητικάς ἐπιδόσεις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/QPu9nGbd8xs