1

Η Α.Θ.Μ. ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 9ης / 23ης Μαΐου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Culture Peace Center  εἰς Ραμάλλαν ἡ τελετή ἀποφοιτήσεως τῶν ἀπολυτηρίων εἰς τούς 19 ἀποφοίτους τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ραμάλλαν.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος, ἐλθών ἐκ ποιμαντικῆς ὑποχρεώσεως Αὐτοῦ εἰς Ναζαρέτ, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Πρόεδρος τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως εἰς Ραμάλλαν Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς Ραμάλλας, τῶν ὁμόρων κωμῶν, τῆς Μπιρζέτ, π. Γεώργιος Μπονούρα, τῆς Τζίφνας π. Γεώργιος Ἀουάδ, τοῦ Ἀΐν Ἀρίκ π. Νικόλαος Ἄκελ, οἱ γονεῖς τῶν ἀποφοίτων, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Ἀραβικῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἡ κα Νόρα Κούρτ, ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου κ. Richard Zananiri καί οἱ καθηγηταί αὐτοῦ.

Ἡ καλῶς ὠργανωμένη τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων ἤρξατο διά τοῦ «ὡς εὖ παρέστητε» τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ σχολείου, τῆς εἰσόδου παρελάσεως τῶν ἀποφοίτων, τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί τοῦ Εὐαγγελικοῦ Ἀναγνώσματος ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννου  Εὐαγγελίου ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ «Ἄρτος τῆς Ζωῆς».

Ἠκολούθησαν ἡ ἐπί ὀθόνης παρουσίασις τῶν μαθητικῶν σχολικῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀποφοίτων κατά τό ἔτος 2015, μέ πρώτην τήν παρουσίασιν τῆς μνήμης τοῦ μαθητοῦ τοῦ σχολείου ἐθνομάρτυρος Παλαιστινίου Ναντίμ Ναουάρα,  φονευθέντος κατά τό παρελθόν ἔτος εἰς διαδήλωσιν ὑπό Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν,  καί τάς προσφωνήσεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἀποφοίτων, ἑνός εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν, ἑνός εἰς τήν Ἀγγλικήν καί ἑνός εἰς ἀρίστην Ἑλληνικήν, καί ἡ προσφώνησις τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Richard Zananiri.

Εἰς τάς προσφωνήσεις τῶν ἀποφοίτων ἐξεφράσθη ἡ εὐγνωμοσύνη αὐτῶν πρός τούς γονεῖς καί τούς διδασκάλους τῶν μαθητῶν καί εἰς αὐτήν τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς ἐξεφράσθη ἡ εὐγνωμοσύνη αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον διά τήν συντήρησιν καί τήν στήριξιν τοῦ σχολείου.

Ἡ τελετή διηνθίσθη δι᾽ ᾀσμάτων καί χορῶν τῆς Παλαιαστίνης καί περιέλαβε ἀπονομήν τιμητικῶν διακρίσεων παρά τῆς Σχολῆς πρός τόν πατέρα τοῦ Ναντίμ Ναουάρα, τήν Α.Θ.Μακαριότητα, τόν Διευθυντήν τοῦ Σχολείου, τόν Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον, τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Γαλακτίωνα, τόν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί πρός τούς τρεῖς ἀριστεῖς.

Ἡ τελετή ἤχθη πρός τό τέλος αὐτῆς διά τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων, νέων καί νεανίδων, μετά τῆς εὐχῆς Αὐτοῦ δι᾽ ἐπιτυχίας φοιτητικάς, ἐπαγγελματικάς, κοινωνικάς καί πνευματικάς.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/h5O65nNZMNw