1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Δεκεμβρίου 2017/ 5ης Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης τῶν Ὡρῶν προεξῆρξε ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων κατά τά πρεσβεῖα αὐτῶν καί συμπροσευχομένων τῶν λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων μοναζουσῶν καί Προσκυνητῶν τῶν Ὀρθοδόξων διά νά ἑορτάσουν τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]