1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 4ης/17ης Ἀπριλίου 2014 ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν, ἡ γνωστή ὡς ἀκολουθία τῶν 12 Εὐαγγελίων εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συμμετεχόντων ἐν κατανύξει ἀθρόου πλήθους προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί χωρῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας. 

httpv://youtu.be/pBS8Yy-iFxg