1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης 23ης Μαρτίου/ 5ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

Τῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀναγιγνώσκων τό πρῶτον Εὐαγγέλιον, ἐν ᾧ τά λοιπά ἕνδεκα Εὐαγγέλια ἀνέγνωσαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, οἱ Ἀρχιμανδρῖται π. Νεκτάριος, π. Σέργιος, π. Ματθαῖος, π. Στέφανος, π. Βαρθολομαῖος, π. Πολύκαρπος, π. Διονύσιος καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Εὐλόγιος.

Εἰς τήν Ἀκολουθίαν ταύτην ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος δεξιά καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος ἀριστερά τά ἀπαραμίλλου ποιητικῆς τέχνης καί ποικίλων νοημάτων θεολογικῶς συνυφασμένα τροπάρια τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, συμμετεχόντων τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, καί πολυπληθῶν ἐντοπίων πιστῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Ρουμανίας καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]