1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου, ἤτοι ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, καί μετεχόντων ἱερέων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν.

Πρό τοῦ τέλους τῆς Ἀκολουθίας ἡ Α.Θ.Μ. ηὐχήθη εἰς τούς πιστούς νά ἑορτάσουν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα πνευματικῷ τῷ τρόπῳ εἰς τούς ἀκριβεῖς τόπους τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας