1

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟ Γ΄

Ἡ Μή Κυβερνητική Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ του εὔχεται εὐλογημένη πατριαρχία.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Μή Κυβερνητική Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη» συνεστήθη τόν Μάιο τοῦ 2008 με προσωπική μέριμνα ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ καί κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου.

Μέ σεβασμό,

Πέτρος Κυριακίδης

Διαχειριστῆς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»