1

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Ἀθήνα, 22/11/10

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλε,

Ἐκ μέρους τῆς Ἀναπληρώτριας Διαχειρίστριας κ. Αἰκατερίνης Διαμαντοπούλου, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐργαζομένων στὴ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»,

σᾶς εὐχόμαστε ὁλόψυχα Εὐλογημένη Πατριαρχία καὶ μακροημέρευση μὲ ὑγεία καὶ εἰρήνη.

Ἔχει ἤδη παρέλθει μία πενταετία ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὴν Ἐνθρόνισή σας στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Τὸ πενταετὲς αὐτὸ χρονικὸ διάστημα ἔλαβαν χώρα σημαντικὰ ἐγχειρήματα, τὰ ὁποῖα σηματοδότησαν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας.

Ἀξιομνημόνευτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπὶ τῆς Πατριαρχίας σας, μὲ ἱδρυτὴ ἐσᾶς, συνεστήθη καὶ λειτουργεῖ ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἡ δράση τῆς ἔχει βοηθήσει καὶ συνεχίζει νὰ συνδράμει στὸ πολύπλευρο ἔργο σας. Σὲ διάστημα δύο χρόνων ἀπὸ τὴ σύστασή της ἔχει πραγματοποιήσει σημαντικὲς ἐκδόσεις. Ἐδῶ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν ἐν ἐξελίξει ἀνατύπωση τοῦ βιβλίου τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων» σὲ 3.500 πολυτελῆ ἀντίτυπα, καθὼς καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ διπλοῦ CD μὲ τὰ «Ἐγκώμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας ἠμῶν Θεοτόκου» σὲ 5.000 ἀντίτυπα. Ἐπιπλέον ἔχει ἀνακαινίσει τὸ Ἡγουμενεῖο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς. Ἐπίσης ἔχει πραγματοποιήσει 3 Διεθνῆ Συνέδρια, δύο στὴν Ἑλλάδα καὶ ἕνα στὴν Κύπρο, ἐνῶ συμμετεῖχε στὴ Διεθνῆ Ἔκθεση «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ». Ἐπιπρόσθετα ἔχει διοργανώσει πληθώρα προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ σὲ ἄλλα Ὀρθόδοξα κέντρα. Ἀκόμα συμμετέχει σὲ Διεθνῆ Συνέδρια, Ἡμερίδες καὶ Ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτείας, πνευματικῶν φορέων καὶ Ὀργανισμῶν τοῦ τόπου. Ἐπίσης ἔχει οἰκοδομήσει ἰστοχῶρο, στὸν ὁποῖο ἐπικαιροποιοῦνται ἡ δράση της, οἱ εἰδήσεις ἐκ τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα σὲ δυὸ γλῶσσες, τὴν Ἑλληνικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική. Ἄξια λόγου εἶναι ἡ πανοραμικὴ ἀπεικόνιση τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων μέσω τοῦ Ἰστοχώρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», κάτι ποὺ ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία.

Η Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ἀριθμεῖ πάνω ἀπὸ 2.000 Μέλη καὶ συνεχίζει τὸ ἔργο της μὲ ἄξιους συνεργάτες καὶ χορηγούς. Εἶναι σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ τὸ σύνολο τῆς Πανεπιστημιακῆς κοινότητας, καθὼς καὶ μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ καὶ ἡ σύσταση τῶν δυὸ νέων ἐγχειρημάτων, τοῦ «Ράδιο Ρωμηοσύνη» καὶ τοῦ «Ρωμηοσύνη TV», τὰ ὁποία σύντομα θὰ καταστήσουν τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο κοινωνὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης τοῦ Πατριαρχείου διαδικτυακᾶ.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴ δική σας πνευματικὴ καθοδήγηση, διότι ἐσεὶς εἶστε ὁ ἐμπνευστής, ἀλλὰ καὶ ὁ ἱδρυτὴς τῶν σπουδαίων αὐτῶν ἔργων. Σᾶς εὐχόμαστε νὰ σᾶς φωτίζει ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴ σοφία καὶ τὴ βαθειὰ πίστη ποὺ διαθέτετε νὰ συνεχίζετε εἰρηνικὰ τὸ ἔργο σας.

Η Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» σας περιβάλλει μὲ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ ἀφοσίωση. Εἴμαστε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε ἀρωγοὶ στὸν τιτάνιο ἀγῶνα ποὺ κάνετε καθημερινὰ γιὰ τὴ διατήρηση καὶ ἀνάδειξη τῶν Παναγίων προσκυνημάτων στὴν Ἁγία Γῆ, προσευχόμενοι στὸν Παντοδύναμο νὰ σᾶς δίνει δύναμη καὶ ἀντοχὴ στὴν ἐπιτέλεση τῶν πλείστων ἁρμοδιοτήτων σας πρὸς ὄφελος πάντα τοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας καὶ τῶν Πανσέπτων Προσκυνημάτων.

Μακαριώτατε, σᾶς εὐχόμαστε πολλὰ τὰ ἔτη, μὲ ὑγεία, δύναμη καὶ κάθε εὐλογία στὸ θεάρεστο καὶ πολύπλευρο ἔργο σας.

Μὲ σεβασμό,

Ὁ Διαχειριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

Πέτρος Κυριακίδης