1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ.

Ἡ Διεύθυνσις καί τά μέλη τῆς Ἐπίσημης Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἤθελαν νά ἐκφράσουν τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τούς δωρητές, μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῶν ὁποίων, προέβημεν στήν ἀγορά βιντεοκάμερας ὑψηλῆς ἀναλύσεως γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καί ἀπαιτήσεων τῆς συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στίς  τελετές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ  προβολή τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά δίνει τήν δυνατότητα μέσω τῆς διαδικτυακῆς καλύψεως παγκοσμίως (globally) σέ χιλιάδες ἐνδιαφερόμενους πιστούς νά μεταφερθοῦν νοερῶς στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά παρακολουθήσουν ζωντανά τίς τελετές αὐτές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ υποστήριξη στό ἔργο μας ἀποτελεῖ πράγματι μία προσφορά πολύ σημαντική.

Ἡ ἀναβάθμιση τῶν πεπαλαιωμένων μέσων συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ μέ νέα καινούργια μέσα, πιστεύουμε –τῇ θείᾳ ἐπινεύσει- ὅτι θά ἀναβαθμίσει καί τήν ποιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν κλάδων πού ἀπαρτίζουν τήν Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ἤτοι τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ καί τοῦ Τηλεοπτικοῦ Καναλιοῦ, οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ πιό ὁμοιόμορφο καί καλύτερο ἀποτέλεσμα καί νά ἔρχωνται τά Ἱεροσόλυμα στό σπίτι σας πιό ἄμεσα καί πιό ξεκάθαρα.

Θά θέλαμε νά πιστεύουμε ὅτι καί ἄλλοι θά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τῶν δωρητῶν μας, ὥστε νά ἀνανεώσουμε καί τόν ὑπόλοιπο ἐξοπλισμό τοῦ Γραφείου μας.

Ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, εὐχόμεθα ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τα ἔργα ὅλων σας.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου.