1

ΕΥΛΟΓΙΑ ΡΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 6ης /19ης Ἰουλίου 2021, ὁ Μακαριώτατος  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τῶν δύο νεηλύδων δοκίμων Christian Toumbelekis καί James Dipaola, εὐχόμενος εἰς αὐτούς ἐν ὑπομονῇ καί ὑπακοῇ τό στάδιον τῆς δοκιμασίας των, διά νά καταταγοῦν μετά ταῦτα εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας