1

ΕΡΓΑΣΙAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

Τήν Παρασκευήν, 13ην /26ην Ἰουνίου 2020, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεθεώρησε τάς ἐργασίας συντηρήσεως, τάς γενομένας ὑπό τῆς Ἑταιρείας ARTIS εἰς τό εἰκονοστάσιον καί τάς εἰκόνας τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας  Πρωτομάρτυρος καί Ἱσαποστόλου Θέκλης, δαπάναις τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ Πατριαρχείου, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου. Παρατίθεται  φωτογραφικόν ὑλικόν σχετικόν μέ πρό και μετά τάς ἐργασίας συντήρήσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας