1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Αὐγούστου 2010, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἡ ἱερά εἰκών τῆς «Παναγίας τοῦ Ἁγίου Τάφου», ἡ ὁποία παρέμεινεν εἰς τήν Μητρόπολιν Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου ἀπό τῆς 19ης Ἰουλίου / 1ης Αὐγούστου 2010. ( ἰδέ ἠλ. Σύνδεσμον https://jerusalem-patriarchate.info/2010/07/16/1635/ ).

Τήν εἰκόνα συνώδευσαν κατά τήν ἐπιστροφήν της ὁ Ἁγιοταφίτης ἱεροδιάκονος π. Ἀθανάσιος καί ἐκ τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐαγόρας Καλλῆς, ὁ Πρεσβύτερος π. Ἀνδρέας Ἠλία καί ὁ Ἐπίτροπος κ. Μακάριος Μηνᾶ.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀποστολή τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου ἐγένετο δεκτή ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Αὕτη ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐκ μέρους τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου ἀρχιερατικήν ράβδον καί προσφοράν ἐκ πέντε χιλιάδων δολαρίων (5.000) USD $ διά τάς ἀνάγκας τοῦ Πατριαρχείου.

Εὐχαριστῶν διά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος, προσέφερεν αὐτοῖς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἄλλας ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder