1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία

Καθηγητής: Κωνσταντῖνος Γ.-Α. Νιάρχος

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Σάββατον 5 Ἰουλίου 2008

Βυζαντινὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου

17ον χλμ. Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Καλαμάτας-Ἀθηνῶν, παρὰ τὸν Ἅγιον Κῶν/νὸν Ἀρφαρῶν

ΩΡΑ: 7.30-9.30

Α. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ἐπιμνημόσυνος Δέησις διὰ τὸν μακαριστὸν Γέροντα π. Γεώργιον Νιάρχον, Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱ. Μ. Μεσσηνίας, Ἐφημέριον Ἀρφαρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Μεταλληνοῦ, τ. Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

ΩΡΑ: 10.00-12.30

Β. Εἰσηγήσεις τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας

ΘΕΜΑ: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Εὐλαβικὸν Ἀφιέρωμα στὸν π. Γεώργιον Κ.-Α. Νιάρχον

Ἐφημέριον Ἀρφαρῶν

Εἰσαγωγικὴ Ὁμιλία.

Αἰδεσιμολογιώτατος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητὴς καὶ τ. Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

1. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Λέκτωρ τῆς Θεολογ. Σχολ. τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν.

«Αἰωνιότητα καὶ Οἰκουμενικότητα τῆς πνευματικῆς πατρότητος.

Ψυχολογικὴ Προσέγγιση».

2. Αἰδεσιμολογιώτατος π. Παναγιώτης Τσιαντής, Καθ. τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, Ἅγιον Ὅρος.

«Ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς ὡς πνευματικὸς – ἐξομολόγος».

3. Ἀθανάσιος Μελισσάρης, Ἐπίκ. Καθ. τῆς Θεολ. Σχολῆς τοῦ Πάν. Ἀθηνῶν.

«Ὁ Ἐξομολόγος Πνευματικός: ψυχολογικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἑρμηνεία».

4. Ε. Παπαδόπουλος, Δημοσιογράφος, Ἐκδότης, Δ/ντὴς TV Ἐκπομπῶν

«Ἡ Εὐχαριστιακὴ Λατρεία ἀπὸ τὴ μέθεξη σ’ αὐτὴν ἑνὸς Πιστοῦ».

5. Γεώργιος Ποῦλος, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἱερέως, ὡς πρότυπον στὴν ἐποχή μας»

6. Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Λαυριώτης, Θεολόγος.

«Ἁγιορείτικες ἐμπειρίες τῶν Ἀσκητῶν τῆς Ἐρήμου».

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ